09

Kwiecień

7 lat ago

Części rośliny

Części rośliny
1 vote, 8.00 avg. rating (79% score)

Poszczególne części rośliny jagodowej odznaczają się dość różnym poziomem oddychania zarówno ze względu na rozmieszczenie ich w biosferze i bardzo zróżnicowane warunki mikroklimatyczne, jak i różny wiek peryferii systemu liściowego, korzeniowego i centralnych części karpy. Korzenie zawsze bytują w warunkach dużego uwilgocenia i o niższej temperaturze, ale względnie wysokiej zawartości w glebie dwutlenku węgla. Najmłodsze korzonki stref wzrostowych i włośnikowych oddychają najbardziej intensywnie, a jednocześnie bardzo są wrażliwe na niedobór w glebie tlenu. Podobnie intensywnie oddychają najmłodsze zawiązki owoców, wierzchołki pędów i rosnące liście wierzchołkowe. Kwiaty i owoce odznaczają się bardzo specyficzną i zmienną respira- cją. Istnieją duże różnice poziomu oddychania owoców poszczególnych gatunków i odmian, chociaż jest ono modyfikowane przez warunki ekologiczne i stosowane w technologii produkcji. Oddychanie warunkowane genetycznie i produkcyjnie decydująco wpływa na wydajność fotosyntezy netto. Na fotosyntezę netto wpływa tak wiele różnorodnych czynników, że należy ją rozpatrywać raczej ogólnie, orientacyjnie i raczej wskaźnikowo, niż w konkretnych wielkościach. Optymalna, z punktu widzenia produkcyjnego, asymilacja może mieć miejsce tylko w optymalnych warunkach: nasłonecznienia, temperatury, pełnej percepcji światła przez całkowitą, zbiorową powierzchnię liściową, żyzności gleby, jej uwilgocenia i przewiewności, wilgotności względnej powietrza itd.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator

Tagi: , , , , , , , , , ,