Informacje

Pąki

Informacje

Zrozumiałe jest, że w generatywnej merystemie pączka, liczne podziały komórek

Read More

Fotosynteza

Informacje

Znacznie niższe różnice fotosyntezy owocujących i nieowocujących truskawek stwierdził Antoszewski

Read More