09

Kwiecień

7 lat ago

Odczyny gleby

Odczyny gleby
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Odczyn gleby jest jedną z podstawowych właściwości jej żyzności. Wszystkie rosimy silnie reagują na zmiany potencjałów elektrycznych środowiska glebowego. Optymalnie rozwijają się tylko w określonych granicach zmienności pH. Większość naszych gleb odznacza się odczynem kwaśnym. Gleby wyraźnie zasadowe są typowymi dla terenów suchych. Na stopień kwasowości gleby wpływa wiele czynników: skład mechaniczny i chemiczny ? zawartość jonów Ca, Al, Fe, Mg i innych metali trój warstwowych; koloidów, mikroflory i mikrofauny ? które znakomicie zwiększają koncentrację C02 w efekcie oddychania. Przy porowatości około 50% por dużych w stosunku do wszystkich przestrzeni międzydrobinowych i gruzełkowych znaczna ilość CO2 dyfunduje do atmosfery, ale nie mniejsze ilości z drobinami wody tworzą kwas węglowy, ten zaś szybko dysocjuje na H+ i HCO2, zwiększając kwasowość roztworu. W obecności wolnego jonu wapnia następuje synteza kwaśnego węglanu wapnia. Wprawdzie kwas węglowy zostaje usunięty, ale roztwór pozostaje kwaśnym w efekcie wodoru wymiennego ? niemniej znaczna ilość HC03 zostaje absorbowana przez korzenie i zużyta przez roślinę w syntezie węglowodanów i kwasów węglowych. Wodór wymienny jest także adsorbowany przez koloidy lub może z nich wypierać jony dwu- i trójwartościowe metali, jakie występują w cząstkach próchnicznych, która w ten sposób obniża poziom kwasowości ? działając buforowo. Na kwasowość wpływa także układ Ca do Mg, K i Na.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator

Tagi: , , , , , , , , , ,