Chat wydział teologiczny Rozmnażanie roślin sadowniczych
09

Kwiecień

7 lat ago

Rozmnażanie roślin sadowniczych

Rozmnażanie roślin sadowniczych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rozmnażanie roślin do nasadzeń plantacyjnych czy sadowniczych jest osobnym, bardzo obszernym działem sadownictwa, charakteryzującym się określoną organizacją i swoistą technologią, tworzące odrębną specjalizację. W jego zakres włączono metody otrzymywania nowych form porzeczek czerwonych i czarnych, agrestów, a także leszczyny piennej. W rozmnażaniu krzewów jagodowych muszą być uwzględnione zasadnicze czynniki klimatyczno-glebowe, wymagania stawiane przez rośliny wybierane, do rozmnażania wegetatywnego, ich pełna zdrowotność, a więc nie zainfekowanie jakimikolwiek pasożytami itd. Jest to osiągalne na drodze odwirusowywania wybranych,, uprzednio wyselekcjonowanych roślin matecznych, tak samo ich dezynfekcji od patogenów grzybkowych jak i owadzich, jak przędziorki, roztocze, nicienie itp. Ponieważ do zakładania plantacji jagodowych stosuje się setki tysięcy sadzonek, przeto nieodzowne są dostatecznie, duże tzw. mateczniki roślin wolnych od wirusów, chorób i szkodników zwierzęcych. Mateczniki wymagają pieczołowitej pielęgnacji i zabezpieczenia przed inwazją szkodników i infekcją grzybków, bakterii oraz wirusów. Masowe rozmnażanie przeprowadza się w gruncie, ale niektóre gatunki lub cenny materiał wyjściowy rozmnaża się pod szkłem, w tzw. mnożarkach, szklarniach lub ogrzewanych inspektach. Nieodzowne są także pomieszczenia nie tylko do prac przygotowawczych, ale także przechowalnie, magazyny i inne budynki gospodarcze. Konieczne są odpowiednie maszyny i narzędzia jak też inne środki do produkcji szkółkarskiej. Najnowszą metodą rozmnażania roślin owocowych, wolnych od wirusów i innych patogenów jest hodowla merystematyczna w specjalnych laboratoriach.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator